Specialistbistand i Straffesager

Om David og arbejdsmetoder

David Francis Lublin har arbejdet med strafferet og straffesager siden 2005 – først som anklager i 6 år og fra 2011 har David specialiseret sig som forsvarsadvokat. Han har siden 2014 haft eget kontor beliggende i København.

Alle klientrelationer baserer sig hovedsagelig på henvendelser fra klienter, der selv har valgt David som deres forsvarer.

Han har i den forbindelse været forsvarer i en lang række større sager om bl.a. afpresning, indsmugling og besiddelse af narkotika, røveri, vold, drab og økonomisk kriminalitet.

David er således særdeles erfaren inden for området, og tilbyder et selvsikkert og dedikeret forsvar i retten. 

Under forberedelsen af sagen sørger David for at alle sten bliver vendt i politiets efterforskningsmateriale. For David er det desuden vigtigt at klienten er med hele vejen, så vigtige vinkler på sagen ikke går tabt. Klienten vil derfor hurtigt blive bekendt med sin retsstilling, efter David har modtaget sagen fra politiet, ligesom klienten hele tiden vil blive orienteret, hvis der er nyt i sagen.

Derfor er det også altafgørende for David at være let tilgængelig for sine klienter, så man altid komme i kontakt med ham. Det gælder hvad enten man er på fri fod eller om man sidder varetægtsfængslet.

Selvom David har kontor i København, møder han gerne i sager i hele landet.

Du kan altid kontakte David på telefonnummer 26179739.

Det frie forsvarervalg

Du har ret til selv at vælge forsvarsadvokat, og kan som udgangspunkt altid skifte forsvarer. Der er tale om en enkelt proces, som din nye forsvarsadvokat kan hjælpe med.
David Francis Lublin Advokatfirma indehaves af advokat David Francis Lublin. Advokat David Francis Lublin er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance Company, Hammerensgade 6, 1, 1267 København K, Danmark, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat David Francis Lublin, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Advokat David Francis Lublin agerer primært som beskikket advokat i straffesager. Salæret til en beskikket advokat i en straffesag fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her.
Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 1.965,- med tillæg af moms, dvs. en timesats på kr. 2.456,25 inkl. moms. Salæret afholdes i første række af statskassen. Hvis klienten findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos klienten.
Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
Advokat David Francis Lublin er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk